Advokatska kancelarija Crna Gora pruža sve vrste pravnih usluga: krivični postupci, parnični postpupci, vanparnični postupak, registracija privrednih društava i NVO, ugovori i posredovanja, izvršni postupak, obligaciono pravo, konsultantske usluge, zastupanje u kupoprodajama nepokretnosti.
EnglishРусский

Adresa:
Ivanbegova 2 - Cetinje, Crna Gora

Mob.:
+382 (0)67 601 314
+382 (0)69 948 934

E-mail:
office@lagator-vujovic.me

Website:
www.lagator-vujovic.me

Korisni linkovi

Advokatska komora Crne Gore
http://www.advokatskakomora.me/

Vrhovni sud Crne Gore
http://www.vrhsudcg.gov.me/

Apelacioni sud Crne Gore
http://www.apelacionisudcg.gov.me/

Viši sud u Podgorici
http://www.visisudpg.gov.me/

Upravni sud Crne Gore
http://www.upravnisudcg.org/

Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici (CRPS)
http://www.crps.me/

Skupština Crne Gore
http://www.skupstina.me/

Vlada Crne Gore
http://www.gov.me/

Centralna banka Crne Gore (CBCG)
http://www.cb-mn.org/

Uprava za nekretnine Crne Gore
http://www.nekretnine.co.me/

Sud za ljudska prava u Strazburu
http://www.echr.coe.int/echr/