Advokatska kancelarija Crna Gora pruža sve vrste pravnih usluga: krivični postupci, parnični postpupci, vanparnični postupak, registracija privrednih društava i NVO, ugovori i posredovanja, izvršni postupak, obligaciono pravo, konsultantske usluge, zastupanje u kupoprodajama nepokretnosti.
EnglishРусский

Adresa:
Ivanbegova 2 - Cetinje, Crna Gora

Mob.:
+382 (0)67 601 314
+382 (0)69 948 934

E-mail:
office@lagator-vujovic.me

Website:
www.lagator-vujovic.me

Oblasti rada

Advokatska kancelarija “Lagator-Vujović” nudi specijalizovane usluge u okviru širokog spektra oblasti prava.

Bavimo se pružanjem pravnih savjeta i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, a naročito u sledećim oblastima:

 • parnični postupak;
  (utvrđenje prava svojine, naknada materijalne i nematerijalne štete, radni sporovi, privredni sporovi, brakorazvodne parnice);
 • vanparnični postupak;
  (ostavinski postupci, nasljedno pravo, fizička dioba nepokretnosti)
 • odbrana i zastupanje u krivičnom postupku;
 • izvršni postupak;
 • registracija privrednih društava i NVO;
 • obligaciono pravo;
 • pružanje konsultantskih usluga pravnim licima;
 • zastupanje u kupoprodajama nepokretnosti.

Advokatska kancelarija svojim klijentima nudi i profesionalnu pomoć u sastavljanju svih vrsta ugovora.
Dodatno, u oblast našeg rada spadaju i svi drugi pravni poslovi u skladu sa dogovorom sa klijentom.