Advokatska kancelarija Crna Gora pruža sve vrste pravnih usluga: krivični postupci, parnični postpupci, vanparnični postupak, registracija privrednih društava i NVO, ugovori i posredovanja, izvršni postupak, obligaciono pravo, konsultantske usluge, zastupanje u kupoprodajama nepokretnosti.
EnglishРусский

Adresa:
Ivanbegova 2 - Cetinje, Crna Gora

Mob.:
+382 (0)67 601 314
+382 (0)69 948 934

E-mail:
office@lagator-vujovic.me

Website:
www.lagator-vujovic.me

Tim

Pravni tim kancelarije “Lagator-Vujović” čine mladi ljudi sa stručnim iskustvom i zajedno sa konsultantima, sudskim vještacima i sudskim tumačima – stalnim saradnicima čine tim koji na visoko profesionalan i efikasan način zastupa svoje klijente u više pravnih oblasti.

Igor Lagator, advokat Crna Gora
Igor Lagator je partner u advokatskoj kancelariji “Lagator-Vujović”. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, nakon čega je radio kao pripravnik i stručni saradnik (savjetnik) u Osnovnom sudu na Cetinju. Član je Advokatske komore i ima značajno iskustvo u pravnoj praksi u Crnoj Gori.

Kontakt:
   Tel/fax: +382 (0)41 231 604
   E-mail: igor@lagator-vujovic.me

 

Vladimir Vujović, advokat Crna Gora
Vladimir Vujović je partner u advokatskoj kancelariji “Lagator-Vujović”. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, nakon čega je radio kao pripravnik i stručni saradnik (savjetnik) u Osnovnom sudu na Cetinju. Član je Advokatske komore i ima značajno iskustvo u pravnoj praksi u Crnoj Gori.

Kontakt:
   Tel/fax: +382 (0)41 231 604
   E-mail: vladimir@lagator-vujovic.me

 

Marija Petrović, advokatski pripravnik Crna Gora
Marija Petrović je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji “Lagator-Vujović”. Završila je Gimnaziju na Cetinju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici. U imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Crne Gore upisana je 2010.godine.

Kontakt:
   Tel/fax: +382 (0)41 231 604
   E-mail: marija@lagator-vujovic.me